Apsveicam skrējiena Ieelpo Rēzekni uzvarētājus!

Jekaterinu Ovsjankinu – 7.a klase – 1. VIETA!

Sofiju Kolosovu – 9.a klase – 3. VIETA!

Janu Valujevu – 9.a klase – 5. VIETA!

Tihonu Sigajevu – 9.a klase – 6. VIETA!