Skolai par godu!

2023./2024.mācību gada noslēgumā tika apbalvoti skolēni, kuri aizstāvēja skolas godu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās, un skolotāji, kuri viņus tiem gatavoja.
Mūsu lepnums!
Paldies par paveikto mācību gada laikā!
« gada 2 »