Ģimenes svētki 2024

Par siltumu, par mīlestību,
Par atbalstu un rūpēm,
Par kopā būšanas prieku,
Par asarām un smiekliem,
Par katru skatienu, par katru vārdu…
Par godu Ģimenes dienai Rēzeknes 3.pamatskolas audzēkņi interešu izglītības nodarbību pedagogu un klašu audzinātāju vadībā sarūpēja svētku koncertu vecākiem.
Pasākuma laikā Rēzeknes 3.pamatskola arī pateicās skolēnu vecākiem, kuru bērni 2023./2024.mācību gadā izcīnīja godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
Paldies pedagogiem un skolēniem par skaistajiem svētkiem!