Aprīļa pilieni

7.klašu skolēni izzināja dabaszinātnes, piedaloties pasākumā “Aprīļa pilieni”. Apmeklējot dažādas tematiskās stacijas, skolēni paplašināja zināšanas par Latvijas upēm, ezeriem, pazemes ūdeņu slāņiem (filtrāciju), pavasara augiem, barības ķēdēm ezeru, jūru un okeānu ekosistēmās, dabas skaņām dabā, koku mērīšanu, Baltijas jūras augiem un dzīvniekiem.
Pirms doties ceļā, katra komanda saņēma tukšu pudeli, kurā pēc uzdevuma veikšanas, punktu vietā saņēma attiecīgi noteiktas glāzes ar ūdeni, kas noteica uzdevumu izpildes kvalitāti.
Pasākumā beigās, tika izmērīts iegūtais ūdens daudzums ( cm) un apbalvoti konkursa uzvarētāji.
Paldies skolotājai N.Savickai un skolotājai S.Viļumai par izzinošu pasākumu!
Paldies 9.klašu skolēniem par kvalitatīvu darbu stacijās!