Lepojamies!

Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošo skolu konkurss “Dizaina pieturas”
Rēzeknes 3.pamatskolas skolēniem (Viktorijai Marjanovai, Katrinai Pušnickai un Viktoram Sčupakam) 3.vieta.
Lepojamies!
Paldies skolotājiem J.Gudkovai un V.Bogdanovam par skolēnu gatavošanu konkursam un atbalstu!