Absolventu tikšanās vakars 2024

Nāks daudzi gadi, nāks un atkal aizies
Pēc jaunām tālēm aicinās ik rīts
Bet mīļā skola tavu spēku dzīvei, kuru tu mums devi
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz.
/Ģ.Ramanis/
Rēzeknes trešās vidusskolas un pamatskolas absolventi tikās tradicionālajā tikšanās vakarā. Skola daudzu gadu garumā bija jūsu otrās mājas. Ar skolu saistītās atmiņas vienmēr paliks ar jums – labas vai sliktas, priecīgas vai skumjas, patīkamas vai ne visai, bet tās ir, bija un būs daļa no dzīves. Kādam tie ir deviņi, desmit, vienpadsmit vai divpadsmit Rēzeknes 3.skolā pavadītie gadi.
Lepojamies ar saviem absolventiem!
Paldies skolēniem un skolotājiem par skaistajiem svētkiem!