Svarīgā informācija!

Sadaļā “Normatīvie dokumenti” tika pievienots dokuments par portatīvās datortehnikas piešķiršanas un izmantošanas kārtību!