Izglītojošais seminārs vecākiem

2023.gada 12.decembrī notika „Izglītojošais seminārs vecākiem” pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā” ietvaros. Pilotprojektu īsteno British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Facebook: @BritishCouncilLatvia (https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia)
Instagram: @britishcouncillatvia (https://www.instagram.com/britishcouncillatvia/)
Twitter: @lvBritish (https://twitter.com/lvBritish)
Seminārā vecākiem tika sniegta informācija par projektu, tā mērķi , aktivitātēm. Bērnu vecākiem tika organizēta tikšanās ar latviešu valodas skolotāju, skolas psiholoģi, logopēdi, sākumskolas skolotājām, kas dalījās savā pieredzē par to, kā skolā tiek nodrošināta pāreja uz mācībām latviešu valodā, atbalstu ko sniedz skolas speciālisti. Vecākiem arī tika sniegta informācija par formām un metodēm, internetresursiem, ko var izmantot mājās, ārpusskolas, lai palīdzētu skolēniem apgūt latviešu valodu, mācīties latviski un izmantot to kā saziņas līdzekli.
Paldies Rēzeknes 3.pamatskolas speciālistiem: Olgai Sekirnikovai, Irinai Meļnikovai, Svetlanai Jemeļjanovai, Ludmila Sidorina, Irina Kruste par pasākuma organizēšanu un piedalīšanos.