Skolotāju dienas svētki!

Skolotāji, dodiet citiem sevī labo,
Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs.
Lai kurp Jūs ietu – Jūsu soļi ziedēs,
Lai ko Jūs teiktu – Jūsu vārdi plauks!
/M.Laukmane/
Paldies Rēzeknes 3.pamatskolas skolēniem par skaistu dāvanu – svētku koncertu!
Paldies interešu izglītības skolotājiem par skolēnu iedrošināšanu un atbalstu!