Mācību ekskursiju un pārgājienu diena

Septembrī klašu kolektīvi devās izzināt Rēzeknes valstspilsētu, Latgali un pat Igauniju.
Mācību ekskursijas un pārgājieni ir sena, bet skolēniem patīkama tradīcija.