Zinību diena 2023!

Zinību diena 2023 jeb Atkalsatikšanās svētki Rēzeknes 3.pamatskolā
Jau zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj-
Un skolai mēs sakām “Labrīt!”
 
1.septembrī skolai sacīja “Labrīt!” visa draudzīga skolas saime un viesi.
Skolas direktore K.Ustinova uzrunāja klātesošos un sveica ar jaunā mācību gada sākumu, novēlējumu virkni sacīja Rēzeknes valstspilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks A.Stecs, Pareizticīgās Baznīcas vārdā skolas svētkos klātesošos sveica A.Vinogradovs.
Īpaša šī diena bija 1.klašu un 9.klašu skolēniem. 
Piekopjot tradīcijas, svinīgajā pasākumā arī sveicām 1.un 5. klašu audzinātājus, kuriem skolā uzticēja audzināt un izglītot klasi, ka arī klašu audzinātājus, kuri pārņēma audzināšanas stafeti.
 
Lai ražīgs un pozitīvs 2023./2024.mācību gads!
« gada 2 »