Projekts “Iedvesmosimies kopā!”

No šī gada 25. aprīļa līdz 25. augustam biedrība “SEDNA” realizēja projektu “Iedvesmosimies kopā”. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta sadarbības partneri Rēzeknes 2.vidusskola un Rēzeknes 3.pamatskola.

Maijā notika neformālās aktivitātes “Izkāp  no komforta zonas” un sevis izzināšanas aktivitāte “Manas prasmes un pieredze”. Jaunieši iepazinās savā starpā un iesaistījās saliedēšanās uzdevumos, apvienojās, lai kopā sasniegu izvirzīto mērķi. Katrs dalībnieks pārdomāja savas stiprās puses un iespējas tās izmantot mērķu sasniegšanā. Notika simulācijas spēle “Jauniešiem draudzīga vide”. Jaunieši darbojās vairākās grupās, katrai no tām bija sava loma un uzdevumi, bet galvenais mērķis – vienoties par jauna projekta realizēšanu jauniešiem Rēzeknē. Jaunieši izstrādāja savas idejas, veidoja budžetu, prezentēja, saskarās ar dažādiem izaicinājumiem un problēmsituācija, meklēja kompromisus, argumentēja un pārliecināja viens otru.

Jūnijā notika meistarklase “Mans viedoklis caur objektīvu”. Meistarklases sākumā jaunieši iepazina dažus teorētiskus pamatelementus par fotografēšanu – kompozīciju, ISO, kontrastiem, standarta režīmiem u.c. Praktiskās darbošanās laikā jaunieši sadalījās grupās, katra grupa izmēģināja speciālista ieteikumus, kā arī attēlot fotogrāfijās noteiktas tēmas. Jaunieši devās  pie Latgales jūras – Rāznas ezera, kur notika piedzīvojumu āra aktivitāte “Līdzdalības kāpnes”. Aktivitātes laikā dalībnieki izjuta ļoti dažādas emocijas, sākot ar bailēm un neticību saviem spēkiem un beidzot prieku par paveikto. Jaunieši iepazina līdzdalības kāpnes, pārrunāja katru no pakāpieniem un arī paši attēloja līdzdalības veidus. 

Jūlijā notika pārgājiens “KVESTS – brīvprātīgajam darbam pa pēdām”. Jaunieši šķērsoja vairāk nekā 7 kilometrus no Kovšu atpūtas paraka līdz viesu mājai “Zaļā sala”. Pārgājiena laikā komandas meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem par brīvprātīgo darbu, pildīja atjautības uzdevumus, iesaistījās piedzīvojuma un sporta aktivitātēs.  Šobrīd jauniešu darba grupa aktīvi darbojas, lai izveidotu projekta foto stāstu “Mūsu līdzdalības recepte”, kurā būs apkopoti projekta spilgtākie mirkļi un dalībnieku atziņas.

Augustā norisinājās līdzdalības pasākums “Vēlbrokastis ar lēmumu pieņēmējiem”  un projekta noslēguma aktivitāte. Pasākuma laikā jaunieši darbojās grupās, diskutēja par aktuālajām tēmām, apkopoja galvenās atziņas un prezentēja paveikto. Jaunieši uzzināja par iespējām līdzdarboties nevalstiskajās organizācijās, tikās ar biedrības “ ArtMarket” pārstāvjiem. Projekta dalībnieki prezentēja paveikto, izvērtēja galvenos ieguvumus un attīstītās prasmes, kā arī apskatīja pašu veidoto foto stāstu.  Ar jauniešiem savā pieredzē dalījās “ Jauniešu iedvesmotājs”  Valentins Isakovs, Jaunatnes lietu speciāliste  Eleonora Ivanova, jaunatnes darbiniece Jekaterina Samuševa, Eiropas Solidaritātes Korpusa brīvprātīgie  Ibrahims Esmer un Betula Ildirim, Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas locekle Aļona Pavlova, biedrības “ ArtMarket” brīvprātīgie, Rēzeknes Jauniešu domes pārstāvji. Īpašs paldies Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētajām Aleksandram Bartaševičam par tikšanos ar jauniešiem un iedrošināšanu būt aktīviem, izrādīt iniciatīvu un līdzdarboties.

                                                                               Projekta koordinatore Agita Gailiša