Es būšu skolēns!

Aizraujoša matemātikas, dizaina un tehnoloĝijas pēcpusdiena topošajiem pirmklasniekiem “Es būšu skolēns. “
Liels paldies skolotājiem J.Gricikai, J.Gudkovai, V.Bogdanovam un ikvienam, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā.🎉
« gada 37 »