Funny English!

10.februārī notika ārpusstundu pasākums angļu valodā 9.klašu skolēniem. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs, kuru mērķis bija papildināt vārdu krājumu, attīstīt loģisko domāšanu, uzmanību un iztēli.🙋‍♀️ Pasākuma laikā vajadzēja nosaukt sakāmvārdus, piedalīties “Mēmā šovā” – spēlē, kas atraisa gan aktīvistus, gan sēdētgribētājus, atšifrēt vārdus par skolu, sacensties “Teksta salikšanas spēlē” (Jigsaw Reading) utt. Šāda veida pasākumi pilnveido spēju strādāt komandā un ieaudzinā interesi par angļu valodas apguvi.📢 

Paldies angļu valodas skolotājām T.Ogurcovai un S.Antonovai par pasākuma organizēšanu!🤝