Baltie skolas zvana svētki 2022🕊

Skola – tas nav nams.
Skola – gaišais debess jums.
Å odien mums,
RÄ«tdien jums,
Un pēc gadiem
Visiem, visiem mums.
L.Liepdruviete
Rēzeknes 3.vidusskolā pēdējais skolas zvans noskanēja 9.klašu un 12.klases absolventiem. Svinīgajā pasākumā topošos absolventus un visus klātesošos uzrunāja skolas direktore K.Ustinova, skanēja apsveikuma vārdi un novēlējumi pirmklasnieku un 8.klašu skolēnu izpildījumā, un arī devīto klašu audzēkņi un divpadsmitās klases audzēkņi sacīja pateicības vārdus skolai un skolotājiem.🌷
Priekšā ir eksāmenu laiks!📚
Lai viss izdodas!☀️💯