Skolas skatuves runas konkurss

Rēzeknes valstpilsētas Skatuves runas priekšnesumu video konkursu sagaidot organizējām skolas konkursu. Pēc ilga pārtraukuma dalībnieki un žūrija tikās klātienē. Tika izvēlēti labākie daiļlasītāji, kuri pārstāvēs skolas godu 1.kārtā. ☀️
Paldies katram skolēnam par dalību!🤗
Paldies skolotājiem par sagatavošanu!🤝
Paldies sākumskolas vokālajām ansamblim un 2.a klases skolniekam Aleksandram Georgam Grodzim par muzikālo pauzi!🎤🎵
Paldies skolēnu pašpārvaldes dalībniecēm par pasākuma vadīšanu!🤗
Veiksmi uzvarētājiem nākamajā kārtā!💪🏆