Ziemassvētku akcija “Grāmatu virpulis”

Pirmo reizi skolas vēsturē, sagaidot vienu no krašņākajiem gada svētkiem, izveidojām grāmatu apmaiņas akciju (Bookcrossing) “Grāmatu virpulis”. 📘
Skolēni atnesa uz skolu savu grāmatu, lai apmainītos ar kādu citu skolēnu. Katrs audzēknis savā grāmatā ierakstīja novēlējuma vārdus nākamajām lasītājam un tās tika iepakotas necaurspīdīgajā iepakojumā.
Starpbrīžu laikā skolēni, kuri piedalījās akcijā, tika aicināti savas grāmatas vietā izvēlēties citu.
“Grāmatu virpulis” piesaistīja skolēnu uzmanību vēl vairāk, jo katrs izvēlējās grāmatu, balstoties uz savu intuīciju, neredzot, kas ir iekšā.
Ceram arī turpmākajos gados turpināt šo tradīciju.
Lai visiem dalībniekiem ir prieks lasīt jauniegūto grāmatu!♥️