Zinību diena

2021.gada 1.septembra saulainajā rītā Rēzeknes 3.vidusskola sagaidīja skolēnus uz svinīgo pasākumu un šī mācību gada pirmo klases audzināšanas stundu.☀️
Šie svētki bija nozīmīgi mums visiem, īpaši tos gaidīja pirmklasnieki, devīto klašu un divpadsmitās klases skolēni.
Piekopjot skolas tradīcijas, arī šogad svinību pasākumā 1.klašu skolēnus droši un atbildīgi ieveda 12.klases audzēkņi. 👫Turpinājumā skolas direktore K.Ustinova veltīja klātesošajiem savu sveicienu un vēlējumu virkni. Pareizticīgo baznīcas vārdā viņa ekselence tēvs V.Teplovs uzrunāja skolēnus, skolotājus, vecākus, novēlot Dieva svētību jaunajā mācību gadā. Rēzeknes 3.vidusskolas saimi uzrunāja arī Domes pārstāvji: Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs un Domes deputāte Olga Strode. 🤗
Svinīgajā pasākumā arī atzīmējām un izsniedzām apliecinājumu 1.klases audzinātājai un 5.klašu audzinātājām. 2021./2022.mācību gadā par klases mammām dzīvespriecīgiem un mācīties gribošiem bērniem kļuva O.Sekirnikova (1.a klase), J.Gricika (5.a klase) un A.Kasakovska (5.b klase).💐
Skanēja svinīga Zinību dienas dziesma 3.a klases skolnieces J.Diklabas izpildījumā (skolotāja A.Kasakovska).🎵
Protams, neiztikām bez apsveikuma vārdiem no pirmklasniekiem, devīto klašu skolēniem un divpadsmitās klases skolēniem.
Pasākumā noslēgumā skolas direktore ieskandināja jauno mācību gadu un divpadsmitie pavadīja pirmklasniekus uz pirmo klases audzināšanās stundu.🔔
Lai mums ir panākumiem bagāts 2021./2022.mācību gads!👌