Lepojamies ar 9.a klases audzēkņa sasniegumiem!🤗🤩 Malacis!🎉