Lepojamies!

Lepojamies par sasniegumiem Zinātniskās pētniecības darbu konferencē reģionālajā posmā!
Prieks par iespēju piedalīties ZPD valsts posmā!
ZPD valsts posmam izvirzīti divi autoru darbi:
Anastasija Kizika, Adelīna Šnevele «Mūsdienu pusaudžu profesiju izvēle»
Viktorija Kitoka «Ogļhidrātu patēriņa ietekme uz zoba emalju»
Apsveicam!
Paldies meitenēm par augstiem sasniegumiem!
Paldies darbu vadītājai N.Savickai par atbalstu!