5.klašu iesvētīšanas pasākums „Esmu piektklasnieks! ”

4.klase ir aiz muguras, sākās jauns skolas posms. Mūsu 5.klašu aktīvi, radoši, zinošie audzēkņi kopā ar klases audzinātājam piedalījās pasākumā „Esmu piektklasnieks!”. Skolēni godam izpildīja visus uzdevumus, parādot, ka viņi ir cienīgi mācīties 5.klasē un ir gatavi sasniegt jaunus mērķus jau pamatskolas posmā. Vēlam veiksmi!
Paldies 5.ab klašu skolēniem par iepazīšanās priekšnesumu!
Paldies klašu audzinātājam I.Cacivkinai un I.Anaņjevai par skolēnu sagatavošanu un atbalstu!
Paldies 9.b klases audzinātājai A.Kasakovskai par pasākuma organizēšanu!
Paldies 9.a klases skolniecēm par pasākuma vadīšanu!