Par mācību režīmu 1.-12.klašu izglītojamajiem

RĪKOJUMS

 

29.10.2020.                                                                                                                  Nr.1-9/57                                         

Par mācību režīmu

1.-12.klašu izglītojamajiem

Saskaņā ar 2020.gada 23.oktobra grozījumu Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.4.apakšpunktu, nepārtraukta darba nodrošināšanai, laikā no 02.11.2020. līdz 13.11.2020., NOSAKU turpināt izpildīt 14.10.2020. Rēzeknes 3.vidusskolas direktora rīkojumu Nr.1-9/54 “Par mācību režīmu 1.-6.klašu izglītojamiem” un nodrošināt mācību procesu Rēzeknes 3.vidusskolā:

1.– 6.klašu izglītojamie turpina apgūt vispārējās pamatizglītības programmu klātienē un vienā maiņā, ievērojot Rēzeknes 3.vidusskolas “Kārtību Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

7.– 12.klašu izglītojamie turpina apgūt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas attālināti.

Lietvedības pārzinei V.Ļebedevai ar rīkojumu IEPAZĪSTINĀT visus pedagoģiskos darbiniekus un 7.-12.klašu izglītojamos, izglītojamo vecākus izmantojot e-klases pastu.

          

Skolas direktore: K.Ustinova