Un klāt ir jaunais 2020./2021.mācību gads

Jau atkal pīlādži sārto
un dzērves aizbēg no salnām.
Bet mums vēl daudz jāsakārto,
lai kāpt varam zinību kalnā.
Un ejam mēs septembrim pretī
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
lai ātrāk satikties varam.?‍?
1.septembrī Rēzeknes 3.vidusskolā aizritēja tradicionālais pasākums, veltīts pirmajiem rudens svētkiem. Šo dienu ar vieglu satraukumu gaidīja skolēni un viņu vecāki, īpaši gatavojās skolas vadība, pedagogi un ikviens skolas darbinieks.
Piekopjot un pilnveidojot tradīcijas, 12. klases skolēni droši un atbildīgi ieveda svinīgajā pasākumā Rēzeknes 3.vidusskolas pirmklasniekus. Klātesošos uzrunāja skolas direktore K. Ustinova. Pareizticīgo baznīcas vārdā, viņa ekselence, priesteris Sergejs deva Dieva svētību jaunajā mācību gadā. Arī tika atzīmētas pirmo un piekto klašu audzinātājās – skolas vadība uzticēja un ar apliecinājuma rakstu izsniedza pilnvaras klases audzinātājam audzināt un izglītot klases kolektīvu. Skanēja 1.klašu, 9.klašu un 12.klases skolēnu svinīgas uzrunas. Divpadsmitie sveica pirmklasniekus. Skanēja dziesma A. Poletajevas izpildījumā… Noslēgumā skolas direktore ieskandināja jauno 2020./2021.mācību gadu. ?
Lai mums viss izdodas!??