“Pārejošā Pūce” 2019./2020.m.g.noslēgumā

Pūce – zināšanu un gudrības simbols.
Piekopjot skolas tradīcijas, katra semestra noslēgumā tiek analizēti klašu mācību sasniegumi un klasei, kura uzrādīja labākus rezultātus(salīdzinājumā ar savas klases sasniegumiem) tiek pasniegts Atzinības raksts un “pārejošā Pūce”.
Klases ir sadalītas grupās:
• 1.-4.kl.
• 5.-9.kl.
• 10.-12.kl.
Šogad, neskatoties uz mācīšanos attālināti, mācību gads tika veiksmīgi noslēgts. Un ir arī zināmi rezultāti.
1.-4.klašu konkurencē Atzinības rakstu un gudrības simbolu saņem 3.a klase (kl.audzinātāja O.Sekirnikova)
5.-9.klašu konkurencē Atzinības rakstu un gudrības simbolu saņem 6.b klase (kl.audzinātāja S.Trofimova)
10.-12.klašu konkurencē Atzinības rakstu un gudrības simbolu saņem 11.a klase (kl.audzinātāja J.Gricika)
Malači!?