Olimpiāžu uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji

Katru gadu projektu nedēļas laikā 2.-4.klašu skolēni piedalās skolas organizētajās olimpiādēs trijos mācību priekšmetos – latviešu valodā, krievu valodā un matemātikā.
Daudzveidīgi uzdevumi, noteikts laiks un ticība tikai saviem spēkiem… Olimpiāžu dalībnieki veiksmīgi tika galā ar visiem pedagogu sagatavotajiem uzdevumiem. Kādam veicās labi, bet kādam –vēl labāk.
Projektu nedēļas noslēgumā uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem.
Paldies skolotāju kolektīvam, kas iesaistījās skolas olimpiāžu rīkošanas procesā!