Skolotāju diena 2019./2020.

 

Ik skolotājs ir burvis,
Jo prot mums parādīt
Tos dārgumus, kā atrast,
Kas laika tīnēs mīt.
(K.Apškrūma)

Oktobris katrā Latvijas izglītības iestādē sākas ar svētkiem. Tiek sveikti un godināti pedagogi skaistajā Skolotāju dienā. Rēzeknes 3.vidusskolā par godu šai dienai tika rīkots svētku koncerts. Koncerta laikā izskanēja apsveikumi no vokālā ansambļa, dramatiskās mākslas pulciņa, skolēnu līdzpārvaldes dalībniekiem. 
Direktore K.Ustinova sveica visus klātesošos pedagogus profesionālajos svētkos, novēlēja panākumus un radošo izaugsmi, ka arī pasniedza Rēzeknes 3.vidusskolas personalizētas dāvanas. Savukārt skolēni koncerta noslēgumā pasniedza skolotājiem pašu sarūpētas dāvanas, sākumskolas klašu skolēni ar apsveikumiem izrotāja koku zarus, uzdāvinot katram skolotājam siltos vārdus…

Paldies skolēniem un skolotājiem par brīnišķīgo noskaņojumu visas vienas garumā!