Dzejas dienas 2019

Vasaras rītu Laimiņa staigā,
Pār lauku sijā dimanta rasu.
Kurš cauri skatās sietiņa acīm,
Redz visu pasauli dimantos mirdzam.
(Rainis)
Tradicionāli katru septembri jau 54 gadu garumā Latvijā notiek Dzejas dienas. Dzejas rakstītāji un dzejas lasītāji satiekas, lai atvērtu dvēseli pasaulei.
6.b un 7.a klases skolēni, godinot pasaulē pazīstamākā latviešu dzejnieka Raiņa piemiņu, lasīja dzeju.Katrs lasītājs radīja dzejoļus savu izjūtu gaismā, nododot iztēles bagātību un savas sirds atvērtību. 
Paldies skolotājai S.Trofimovai un skolotājai R.Krauklei par iniciatīvu un iespēju skolēniem izjust dzejas burvību!