Skolai par godu!

Maijs – pēdējais mācību gada mēnesis… Tieši maijā Rēzeknes pilsētas skolas sumina savus skolēnus par panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Mēs arī sveicām mūsu labākos no labākajiem! Mums prieks, ka mūsu skolas skolēni pārstāv skolas godu gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan konkursos, gan sporta sacensībās.

Prieks, ka Rēzeknes 3.vidusskolas vārds tiek nests tālāk pasaulē.