Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums un elektropreces.

22.februārī Rēzeknes 3. vidusskolas 4.klašu komanda piedalījās erudīcijas spēlē “Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums un elektropreces.”

Paldies par pasākuma organizēšanu Rēzeknes valsts poļu ğimnāzijai un SIA “ALAAS” komandai. Paldies klas.audzin. S.Jemeļjanovai un M.Voronovai.