Mēs esam tik dažādi, bet kopā – esam viens vesels!

Rēzeknes 3.vidusskolas Jauniešu Iniciatīvu projekts „Rēzeknes daudznacionālais mantojums” sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru, Rēzeknes pilsētas domi, Erasmus + projektu un Rēzeknes Nacionālo Biedrību kultūras namu 2018.gada 24.oktobrī aicina gan lielus, gan mazus aktīvi pavadīt dienu Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību vidū. Jums tiek piedāvāta iespēja:

  • degustēt mūsu pilsētas Nacionālo biedrību pašu pagatavotus ēdienus,
  • būt radošiem, iesaistoties radošajās darbnīcās,
  • noklausīties koncertu dalībnieku izpildījumā.

Mēs esam tik dažādi, bet kopā – esam viens vesels! 
Esiet laipni gaidīti!