Miķeļdienas gadatirgus

Oktobrī skolā ienāca tirgošanās bums par godu Miķeļdienai.Ir prieks par čaklajiem skolēniem, kas gādāja patīkamu noskaņu ne tikai sev , bet priecēja arī visus tirdziņa apmeklētājus. Paldies visiem , kas atbalstīja šo pasākumu, bet īpašs paldies vecākiem par sapratni, atsaucību un līdzdarbošanos!