Zinību diena – 2018

3.septembris ir Zinību diena – visiem tiem, kas vēl mācās un apgūst ko jaunu, un tiem, kuri uzsāk mācīties. Tā ir diena, kad mums visiem ir prieks satikt sen nesatiktus draugus. Sākoties jaunajam mācību gadam, Rēzeknes 3. vidusskola sveic skolēnus, viņu vecākus un pedagogus Zinību dienā un novēl nenogurstošu zinātkāri, uzdrīkstēšanos, apņēmību. Lai jaunais mācību gads ir radošs un katra jaunā mācību diena atnes prieku par paveikto darbu!