Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vēlēšanās.

Rēzeknes 3.vidusskolā notika Skolēnu līdzpārvaldes prezidenta vēlēšanās.
Skolēnu Līdzpārvalde ir neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa – tie ir talantīgi, aktīvi un radoši skolēni, kuri palīdz padarīt skolas dzīvi aizraujošāku. Viņi palīdz rīkot skolas pasākumos un iesaistās pilsētas pasākumos, rosina klasesbiedrus būt aktīviem un darboties kopā.
Rēzeknes 3.vidusskolas SL darbojās jau ilgus gadus, sniedzot atbalstu ne tikai skolotājiem, bet arī visiem skolēniem. Skolēnu intereses pārstāv Līdzpārvaldes prezidents. 2017./2018. mācību gadā SL intereses pārstāvēja Arkādijs Kostjukovecs. Bet februāra pēdējā nedēļā notika jaunā prezidenta vēlēšanās. Par jauno Rēzeknes 3.vidusskolas SL prezidentu tika ievēlēta Viktorija Belova.
Paldies Arkādijam par paveikto darbu un sveicam Viktoriju ar stāšanos SL prezidenta amatā! Vēlam izturību, pacietību un ticību saviem spēkiem!