Skolas valsis

2018.gada 3. Februārī Rēzeknes 3. vidusskolā notika tradicionālais absolventu tikšanās vakars ,kurš pulcēja jubilejas gadu absolventus,  sākot no 1958. gada, kad notika 1. Izlaidums.

Šogad absolventu vakara motīvs bija – Skolas valsis!  Pasākuma ievadā, pēc vakara vadītāju uzrunām, vidusskolēni dejoja valsi, aicinot klātesošos atcerētos savus skolas laikus!

Vakara gaitā ar dziesmām uzstājās skolēnu vokālie ansambļi, dramatiskā pulciņa dalībnieki, solisti, bet absolventi sveica pedagogus, dalījās savā pieredzē un atcerējās skolas neaizmirstamos mirkļus!

Paldies vakara vadītājiem  – Arkādijam un Ilanai, visiem skolēniem, kuri uzstājās ar priekšnesumiem, skolotājiem  Irīnai Anaņjevai, Jekaterinai Gudkovai,  Karnēlijai Keišai, Lilijai Ivanovai, Aivaram Peckam!