Skolas rotāšanas konkurss “Jautrais sniegavīrs”

Ar mērķi radīt Ziemassvētku un Jaunā Gada noskaņu skolā, pēc skolēnu līdzpārvaldes iniciatīvas, tika organizēts telpu rotāšanas konkurss “Jautrais sniegavīrs”.

Konkursā piedalījās 1.-12. Klašu skolēni.

15.decembrī skolēnu un skolotāju izveidota žūrija veica izrotāto skolas telpu vērtēšanu, lai atzīmētu pašus labākos un atraktīvākos.

1.- 4. klašu grupā:

1.vietu dalīja 1.a un 4.a klase!

2. vieta – 1. b klasei,

3.vieta – 3.b klasei.

5. – 12. klašu grupā:

1.vieta 11.klasei!

2.vieta – 7.a, 7.b klasēm,

3.vieta – 10. klasei!

Paldies uzvarētājiem un visu pārējo klašu skolēniem, klašu audzinātājiem par paveikto darbu un svētku noskaņu skolā!

Īpašs paldies 11. klases meitenēm Kristīnei Garkalnei un Jūlijai Cvirovai par konkursa ideju, visai klasei  par  aktivitāti un izdomu!