«Tiņanova rudens»

Tradicionāli oktobrī Rēzeknē tiek rīkots pasākums «Tiņanova rudens», kas veltīts mūsu novadnieka, dzejnieka, rakstnieka, tulkotāja, dramaturga Jurija Tiņanova dzimšanas dienai. Plaši pazīstamie Tiņanova lasījumi pulcē Rēzeknē filologus no dažādām valstīm, kuri strādā ar viņa literāro un zinātnisko mantojumu.

Pateicoties, skolotājas Tatjanas Stavskas, nozīmīgajam un profesionālajam ieguldījumam Rēzeknes 3.vidusskolas skolēni piedalījās J.Tiņanova dzejas un prozas deklamācijā.

Paldies Tatjanai Stavskai par piedalīšanos deklamācijas vakarā “Tiņanova rudens 2017” un skolēnu sagatavošanu šim pasākumam.

Rēzeknes 3.vidusskolu pārstāvēja 9.a.klases skolnieces Alīna Rubļova un Sofija Kolosova un 11.klases skolēni Sergejs Grevcevs un Sofija Anosova.

Ļoti svarīgi, lai Tiņanovs tiktu lasīts un būtu pazīstams savā dzimtajā pilsētā.

Skolas administrācija.