Apsveicam!

Apsveicam

pilsētas latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus

ar iegūto I vietu

8.b klases skolnieci Viktoriju Kitoku     

 Skolotāja O.Panova 

 8.b klases skolnieku Pāvelu Naricu

Skolotāja O.Panova

 ar iegūto II vietu

8.a klases skolnieci Jekaterinu Ščeglovu

Skolotāja I.Cacivkina

 

ar iegūto III vietu

 8.a klases skolnieci Ēriku Smirnovu

Skolotāja I.Cacivkina