Projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Ar 2017. gada 1. septembri Rēzeknes 3. vidusskola iesaistīsies ESF organizētā projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.