Noslēguma svinīgās līnijas

       30. un 31. maijā skolas aktu zālē notika 2016./2017. mācību gada noslēguma svinīgās līnijas pa klašu grupām!

Skolēni saņēma atzinības rakstus par labu mācību darbu, tika pasniegtas “ceļojošās pūces” tām klasēm, kuras uzrādīja vislielāko uzlabojumu mācību darbā II semestrī

  • Sākumskolas klašu grupā Pūci saņēma 3. b klase, kl.audzinātāja Jekaterina Žuromska!
  • Pamatskolas klašu grupā ceļojošo Pūci saņēma 8.b klase, kl. audzinātāja Jeļena Gricika
  • Vidusskolas klašu grupā Pūci ieguva 11. klase , audzinātāja Lilija Ivanova!

Apsveicam labākos, veiksmīgākos skolēnus un klases 2016./2017. m.g. noslēgumā!

Saulainu, veselīgu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!