Fizmix Eksperiments

Latvenergo koncerns jau 22 gadus organizē fizikas erudīcijas konkursu 8. un 9. klašu skolēniem. Ik gadu tajā piedalās katra piektā Latvijas pamatskola. Konkursa mērķis ir saistošā veidā radīt jauniešos interesi par fiziku, parādīt, kā teorētiskās zināšanas iespējams izmantot praksē, kā arī mudināt jauniešus nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas. „Fināla kārta bija aizraujoša un arī saspringta, līdz pat pēdējam brīdim bija grūti prognozēt, kura komanda uzvarēs. Šogad dalībniekiem pašiem bija jāizgudro stratēģija un jāizvēlas, kādus uzdevumus risināt – vairāk vieglāku uzdevumu ar mazāku punktu skaitu vai mazāk uzdevumu, bet ar lielāku vērtību.

Latvenergo koncerna fizikas erudīcijas konkursa „Fizmix Eksperiments” fināls 2. maijā Latgales reģionam Fināla kārtā skolēniem bija jārisina praktiski uzdevumi par tādiem tematiem kā jaunās tehnoloģijas, energoefektivitāte, projektēšana, mērinstrumenti, datu apstrāde u. c., kur pareizo atbilžu iegūšanai nepieciešamas fizikas zināšanas. „Fizmix Eksperiments” uzdevumi tapuši sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru, izglītības uzņēmumu Lielvārds, Latvijas Universitātes Jauno Fiziķu skolu un Rīgas Tenaska universitāti.

Komandas sastāvs: Lilija Ivanova fizikas skolotāja ; Dmitrijs Černobrovs; Nikita Petrovs; Tihons Sigajevs; Romans Nazarovs; Sergejs Grabovščiks/8.a kl./