LATVIJAS SKOLAS SOMA” I sem.

 

Projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Ar 2017. gada 1. septembri Rēzeknes 3. vidusskola iesaistīsies ESF organizētā projekta ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

 

1.

M

ā

c

ī

b

u

 

s

a

t

u

r

s

 

 

 

 

 

Pasākuma nosaukums Individuālās pieeejas attīstība Skolotāji  
Speciālā pedagoga individuālās konsultācijas Noteiktas katra bērna spējas, dotumi un veicināta individuālo dotumu attīstība. Notiek korekcijas darbs. J.Vereda  
Izglītojošās matemātikas, fizikas un informātikas izstādes Pasākums paplašina skolēnu redzesloku, motivē matemātikas mācīšanu, dod iespēju pilnveidot skolēnu pašvērtējumu. L.Fjodorova, J.Vereda, J.Žuromska

 

“Mazā pētnieka” praktiskās nodarbības Pētnieciskās darbības attīstīšana, pētot dabas zinātnes sadarbībā ar “Latvijas valsts meži” J.Borisovska-Cvetkova I.Zmičerevska  
Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām Nodarbības dod iespēju talantīgiem skolēniem papildināt savas kompetences fizikā un ķīmijā, attīstīt domāšanas un situāciju analīzes prasmes. N.Savicka L.Ivanova (rezultāti ķīmijā, Latvenergo, diplomi)
Praktiskās nodarbības latviešu valodā Nodarbības nodrošina latviešu valodas apguves pieejamību neformalajās situācijās, pilnveido motivāciju mācīt un biežāk izmantot latviešu valodu, veido pozitīvas, izpalīdzīgas savstarpējās attiecības. O.Panova S.Trofimova R.Kraukle  
Mācību vizīte Rīgas zoodārza Zoo skolā Mācību nodarbības, kas saistītas ar valsts standartu un mācību programmu dabaszinībās ar spēli, novērojumiem un tiešo saskari ar dzīvniekiem J.Vereda, J.Žuromska  
Mācību vizīte AHHA Zinātnes centrā   Mācību vizīte sekmēja mācīšanās motivācijas paaugstināšanu. Paplašinājās skolēnu redzesloks. R.Kraukle O.Panova  
Mācību vizīte Lietuvas Moletas observatorijā   Deva iespēju skolēniem iepazīst dabaszinātņu nozaru nepieciešamību cilvēkiem būtisku problēmu risināšanā. J.Borisovska-Cvetkova N.Savicka  
Individuālās konsultācijas angļu valodā  Iespēja sniegt individualizētu atbalstu, nostiprināt angļu valodas prasmes klasē, kur ir skolēni ar ļoti zemu angļu valodas līmeni T.Ogurcova  

2.

Ā

r

p

u

s

s

t

u

n

d

u

 

p

a

s

ā

k

u

m

i

Latviešu valodas un dabas zinību nodarbības (2.kl.)(6.kl.)  5 dienu tematiskās nodarbības vasarā, kas attīsta latviēsu valodu praktiskajā dzīvē O.Panova S.Trofimova I.Cacivkina  
Inovatīvas interešu izglītības programmas – konstruēšana  Skolēni apgūst jaunas iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem. Attīstas skolēnu radoša pieeja. K.Keiša  
Skolas mazās olimpiskās spēles   Skolēni ieguvuši iespēju fiziski attīstīties. Attīstas sacensību prieks, veidojas komandas gars Ē.Rutkovska V.Rutkovskis  
Radošās darbnīcas “Meistaru pilsēta” .  Projektu nedēļas laikā attīstījās jaunas skolēnu iemaņas un prasmes, realizējās skolēnu radoša pašizpausme J.Žuromska  
Jauno tūristu klubs  Pilnveidojas skolēnu zināšanas, prasmes un kompetences. Attīstas priekšstats par veselīgo dzīves veidu. V.Rutkovskis  
Jauno žurnalistu nodarbības  Praktiskās nodarbības ieinteresētiem skolēniem ar dažādām valodas kompetencēm, kuras rezultāts – skolas sienas avīzes izlaidumi I.Jegorova