2020.gada 14.janvārī, valdībā apstiprināti “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”

2020./2021.mācību gads sākas 2020.gada 1.septembrī.

Mācību gads beidzas:

  • 1.- 8.klases un 11.klases izglītojamiem – 2021.gada 31.maijā;
  • 9. izglītojamiem – 2021.gada 14.maijā, bet mācību gads beidzas 2021.gada 11.jūnijā;
  • 12.klases izglītojamiem – 2021.gada 14.maijā, bet mācību gads beidzas 2021.gada 18.jūnijā;
  • 9. un 12.klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021.gada 31.maijā.

Mācību gada laikā noteiktie brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas– no 2020.gada 19.oktobra līdz 2020.gada 23.oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas– no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 1.janvārim;
  • Pavasara brīvdienas 1.–11.klases izglītojamiem – no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 19.martam;
  • Pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 26.martam;
  • Vasaras brīvdienas 1.–8.klases un 11.klases izglītojamiem – no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.augustam.

*Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildus brīvdienām 1.klases izglītojamiem. Papildus brīvdienas organizē otrajā semestrī.

**Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.