Adrese:

18.novembra ielā 33, Rēzekne, LV 4600.

Kontakttālruņi:

646-22654 (direktore),
646-22656 (lietvede)
646-25205 (direktores vietniece izglītības jomā).

E-pasta adrese:

3vsk@rezekne.lv